Slévarny oceli a litiny

Exotermické a izolační nástavce

Nabízíme exotermické a izolační nástavce VOLUMIX, které jsou tvarově precizní a aplikačně spolehlivé. Nástavce VOLUMIX jsou vyrobeny z plně ekologických materiálů bez obsahu karcinogenních keramických vláken. Nástavce jsou nabízeny v širokém spektru tvarů a rozměrů, ke kterým nechybí podnálitkové ulamovací podložky, exotermická víka a krycí exotermické zásypy.
Velmi vysoká žáruvzdornost a exotermicita umožňuje použití exotermických nástavců VOLUMIX u slitin s krátkým intervalem tuhnutí (silně hypoeutektických), sféroidních litin s vysokým podílem chrómu, uhlíkové oceli, manganové oceli a všech typů bronzových slitin.

Keramické filtry

Pěnové filtry FERROTERM patří k nedílné součásti moderních slévárenských provozů. V naší nabídce najdete 4 základní typy filtrů dle jejich oblasti použití. Filtry CERFERR-UC na bázi Al2O3 -C, které jsou primárně určeny pro filtraci oceli, litiny a slitin neželezných kovů, filtry STEELFERR na bázi zirkonu pro filtraci uhlíkových a vysoce legovaných ocelí. Filtry CERFERR na bázi SiC– Al2O3 pro filtraci litiny a neželezných kovů a v neposlední řadě filtry CERFERR-AL na bázi Al2 O3 pro filtraci slitin hliníku. Hlavním benefitem použití filtrů FERROTERM je snížení procenta vzniku endogenních a exogenních vměstků, redukce možnosti vzniku vad způsobených účinky plynu, zajištění rovnoměrného průtoku kovu a minimálního snížení teploty během filtračního procesu.

Keramické licí systémy

Nabízíme kompletní sortiment tvarů pro sestavení keramických licích systémů. Výrobky jsou nabízeny v jakostech s podílem AL2O3 od 36-77%. Nabízíme vysoce jakostní výrobky vyráběné metodou lisování z polosuché drolenkové směsi a rovněž výrobky vyráběné lisováním z plastické směsi. Mimo standardně vyráběné tvary jsme schopni nabídnout i výrobu specifických tvarů dle požadavku zákazníka.

Keramické nálevky pro skořepinové formy

Nabízíme široký sortiment keramických nálevek určených pro skořepinové formy pro výrobu odlitků technologií lití na vytavitelný model. Jedná se o vysoce jakostní výrobky vyráběné metodou lisování z polosuché tzv. drolenkové směsi na bázi šamotu, kordieritu a mulitu. Mimo standardně vyráběné tvary jsme schopni nabídnout i výrobu specifických tvarů dle požadavku zákazníka. Nálevky je možné osadit pěnovými keramickými filtry, které jsou rovněž součástí naší nabídky.

Uzavírací systém pánví

Nabízíme komponenty uzavíracího systému licích pánví. Z naší nabídky můžete vybírat z široké škály rozměrů i jakostí jednotlivých komponent (zátkové trubky, grafitové zátky, grafitové izostaticky lisované monobloky, výlevky, výtokové kameny).

Nátěry forem a jader

Nabízíme nátěry forem a jader od italského výrobce JODOVIT Chemical group na veškeré slévárenské aplikace. Nátěry jsou děleny na dvě základní skupiny, a to na nátěry na vodní bází WCOTEX a alkoholové bázi VERNIX. Mohou být nanášeny nátěrem štětcem, postřikem, poléváním nebo máčením v závislosti na použité technologii. Slouží především k ochraně a sjednocení povrchů a odstranění nedostatků forem nebo lité úpravy. Nátěry jsou sestaveny tak, aby splňovaly širokou různorodost výkonnostních a výrobních požadavků jako je izolace, trvanlivost, textura povrchu a lubricita.

Vyzdívky pánví a pecí

Nabízíme širokou škálu konstrukčních tvarovek pro vnitřní vyzdívky licích pánví, kuploven a indukčních pecí. V naší nabídce naleznete tvarový sortiment tvořený z cihel, plátků, radiálních tvarovek, klínů a dalších tvarů. Výrobky jsou nabízeny v mnoha jakostních známkách.

Netvarové výrobky

Dusací hmoty

Dusací a výmazová pánvová hmota LRM (Laddle Ramming Mass) je žáruvzdorná směs vyrobená na bázi ostřiva pojeného keramickou vazbou. Hmota je dodávána k přímému zpracování strojním nebo ručním dusáním. LRM se používá především pro dusání a opravy vyzdívky vymazáváním, lze ji použít i jako pojivo pro spojování žáruvzdorné keramiky. Je vhodná jako výduska kupolových pecí, 1-15-ti tunových pánví na ocel a litinu v oblasti použití do 1650 °C. Dusací a výmazová pánvová hmota LRM se dodává ve velkých uzavřených (big-bag) vacích uložených na paletách.

Formovací hmoty

Formovací hmota speciální SMM (Specialized Molding Mass) je směs žárovzdorných ostřiv a pojiv.
SMM nachází využití jako výplň slévárenských forem pro odlévání větších a hrubších ocelových a
litinových odlitků, a je vhodná i pro menší odlitky v oblasti použití do 1700 °C. Formovací hmota speciální SMM je dodávána ve velkých uzavřených (big-bag) vacích uložených na paletách.

Malty

RESIMUR B83-05 je vysoce jakostní žáruvzdorná malta na bázi bauxitu s podílem Al2O3 83 %. Je tak ideální směsí pro vyzdívání slévárenských pánví a výtokových kamenů. Směs je dodávána v zrnitosti 0-0,5mm. Jedná se o velmi jemnou moučku s perfektní slinovací schopností. Vyznačuje se vysokou teplotou použití až do 1700 °C.
MORTALEX ZAL42 je vysocehlinitá žáruvzdorná malta s podílem Al2O3 43 %. Je tak ideální směsí pro vyzdívání slévárenských pánví, vyzdívek kuploven. Směs je dodávána v zrnitosti 0-0,5mm. Jedná se o velmi jemnou moučku s perfektní slinovací schopností.
MORTALEX ZSZ1/II 0-1 je šamotová malta určená pro sezdívání šamotových materiálů. Šamotová malta je složená z keramického ostřiva a žáruvzdorných jílů v zrnitosti 0-1mm a jedná se tak o jemné mechanické pojivo. Vynikající pevnost získává až po vzniku keramické vazby tj. po výpalu na slinovací teplotu (min.1000°C).

Potřebujete poradit, pomoci nebo navrhnout vhodné řešení či aplikaci? Obraťte se na naši společnost a dejte konečně oceli ten správný směr!

Kontaktní formulář

Kontakt

Masarykova 391/1
678 01 Blansko
IČ: 08707511
DIČ: CZ08707511

MOBIL

Martin Bača
+420731062118

Jiří Langer
+420737332719

Najdete nás